historia

GMINNE PRZEDSZKOLE W SPICZYNIE

Działalność rozpoczynaliśmy nieśmiało w 1951 r. korzystając nawet z prywatnych domów, z dużą  nieufnością mieszkańców. Jednak ogromna determinacja i upór naszych Pań, praca na początku po 5 godzin zdecydowały, że pracujemy do dziś z coraz większym rozmachem. Od 2007 roku mamy dwie grupy przedszkolne, od 2017 trzy i wciąż za mało miejsc. Obecnie nasza Placówka jest w trakcie rozbudowy, od października będziemy mogli przyjąć nawet do 100 dzieci.

Zmieniają się czasy, ludzie, nasza Placówka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczności. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wydłużyliśmy godziny otwarcia przedszkola, od  6.30 do 17.30. Przedszkole dysponuje także własną kuchnią, gdzie codziennie przygotowywane są smaczne i urozmaicone posiłki.

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wykwalifikowanych nauczycielek. Chętnie służymy pomocą i opieką wszystkim przedszkolakom. Dostosowujemy metody i formy pracy do wieku i możliwości wychowanka. Realizujemy oczywiście przede wszystkim podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale nasze nauczycielki organizują dzieciom wiele ciekawych zajęć teatralnych, sportowych, muzycznych, plastycznych itd. Zależy nam aby nasze dzieci nabywały umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, minimalizowały zachowania agresywne i konfliktowe. Zachęcamy nasze przedszkolaki nieustannie do samodzielności i współpracy.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z Rodzicami od których doświadczamy wiele wsparcia. W wielu sytuacjach możemy zwrócić się do nich i otrzymać życzliwą pomoc. Jesteśmy przekonani, że współdziałanie na zasadach partnerskich zwiększa szanse skutecznej pomocy dziecku a ujednolicone metody oddziaływań, sprzyjają osiągnięciu lepszych efektów wychowawczych.

Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie uroczystości z udziałem Rodzin Przedszkolaków: Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkania Świąteczne, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka.

Organizujemy także zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, logopedii i dla chętnych z religii, zajęcia taneczne i naukę gry w szachy. Chętnie bierzemy udział w różnych projektach i konkursach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Obecnie z powodu pandemii możliwości udziału są ograniczone, ale się nie poddajemy 😊. W tym roku przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Z kulturą mi do twarzy” oraz „Kreatywny Przedszkolak”. Wspólnie z dziećmi realizujemy ciekawe zadania i zdobywamy nowe umiejętności. Bierzemy również udział w ogólnopolskiej akcji „Wymiana pocztówkowa”, w której poznajemy przedszkolaki z różnych miejscowości.

Bardzo chętnie angażujemy się w akcje charytatywne dla dzieci z Hospicjum Małego Księcia, Góra Grosza, ale także w pomoc osobom najbardziej potrzebującym z naszej gminy.

Różnorodne działania wszystkich pracowników naszej placówki zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków naszym Przedszkolakom. Zależy nam, aby Rodzice powierzali nam swoje Pociechy z zaufaniem i przekonaniem, że są one z nami bezpieczne, szczęśliwe i otoczone fachową opieką. Dbamy o to, aby dzieci dobrze czuły się w Przedszkolu, aby radośnie i twórczo spędzały czas rozłąki z Rodzicami.