planowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.30                  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań.

7.30 – 9.00                  Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualne wspomaganie dzieci, zabawy ruchowe

9.00 – 9.45                  Czynności higieniczne i samoobsługowe, śniadanie

9.45 – 10.15                Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć

10.15 – 11.00              Zajęcia dydaktyczne, czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej

11.00 – 12.00              Zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne

12.00 – 13.00              Czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad

13.00 – 13.30              Odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek, muzyki

13.30 – 15.00              Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy na placu zabaw, spacery

15.00 – 15.30              Czynności higieniczne i samoobsługowe, podwieczorek

15.30 – 16.00              Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci

16.00 – 17.30              Zajęcia swobodne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach

8.30 – 13.30                realizacja podstawy programowej

6.30 – 7.30                  grupy łączone

15.30 – 17.30              grupy łączone