misja i wizja

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

– zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo

– tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka

– zapewnia rodzinną atmosferę,

– wspiera rodziców w działaniach edukacyjnych i wychowawczych

– współpracuje ze środowiskiem lokalnym

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, miejscem wzrostu i wszechstronnego rozwoju. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. W naszej placówce pracujemy zarówno nad deficytami jak i przejawianymi przez naszych wychowanków uzdolnieniami.

Dbamy o to, aby w codziennych kontaktach panowała rodzinna atmosfera, lecz równie istotne są dla nas spotkania z rodzicami o charakterze uroczystości, festynów, prezentacji zawodów i spotkań warsztatowych.  Jesteśmy wsparciem dla rodziców w różnych sytuacjach. Nasze przedszkole jest miejscem łagodnego przejścia ze środowiska rodzinnego do większej społeczności szkolnej.

Chciałybyśmy posiadać dwie przestronne sale. Pierwsza z nich służy codziennej nauce i zabawie. Druga przeznaczona jest do zajęć ruchowych i organizowania uroczystości przedszkolnych. Dysponować pięknym i nowoczesnym placem zabaw. Jesteśmy placówką, która posiada nowoczesny system zarządzania przedszkolem, dzięki temu promujemy swoje osiągnięcia dbając o dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym i międzynarodowym.